News & Cut-Outs

Kurukshetra's paper cutting

Kurukshetra's paper cutting

"PKP natak ne samajik vyavastha par mari chot"

Ambala's paper cutting.

Ambala's paper cutting.

"Vyavastha par fale brashtachar par kiya vyangya"

Kurukshetra's another paper cutting.

Kurukshetra's another paper cutting.

"Vyavastha par kataksh kar gaya natak PKP"

Ambala's another paper cutting.

Ambala's another paper cutting.

A newspaper cutting of VTG Society for Ambala's show.

Ambala's other paper cutting.

Ambala's other paper cutting.

"Aarya Girls College main PKP ne raajniti v brashtachar par kada prahaar kiya"

Newspaper cuttung prom Aaj Samaj.

Newspaper cuttung prom Aaj Samaj.

"PKP se raajneeti par kataksh"

2013-08-08 13.30.06.jpg

2013-08-08 13.30.06.jpg

DSCN9349.JPG

DSCN9349.JPG